MINDFULNESS (BİLİNÇLİ FARKINDALIK) NEDİR? 

Uzm. Dr. Nihan Coşkun > Blog  > MINDFULNESS (BİLİNÇLİ FARKINDALIK) NEDİR? 

MINDFULNESS (BİLİNÇLİ FARKINDALIK) NEDİR? 

Mindfulness, açıklık, nezaket, merak, dikkat ve farkındalık içeren bir zihinsel durumdur. Aynı zamanda dikkati açık, yargısız, meraklı ve nazik bir tutumla şimdi ve burada olan bitene odaklama ve farkındalığı içerir. 

Mindful bir zihnin iki önemli özelliği vardır. Biri dikkatini odakladığı yer ile ilgilidir. Diğeri ise bu odaklanmayı yaparken takılınılan tutum ve niyetle ilgilidir. İki öğe birbirini tamamlar.

Odaklanılan yer şimdiki zaman ve şimdiki yerdir. Kişi bilinçli bir gayretle zihnini yalnızca içinde bulunduğu an ve yerde deneyimlediği içsel ve dışsal uyaranlara odaklar. Böylece beş duyu organları ile algıladığı duyumları, hissettiği duyguları, aklına gelen düşünceleri an be an ortaya çıktığı anda farkeder ve izler. 

Bunu yaparken kişi  fark ettiği duyum, duygu ya da düşünceleri yargılamadan, yorumlamadan, herhangi bir anlam çıkarmadan, bastırmaya, dönüştürmeye ya da yok etmeye çalışmadan, açık ve meraklı bir zihinle, sadece o anda ve ortaya çıktığı şekilde deneyimlemeye çalışır. 

Tabi ki bu çok kolay olmaz çünkü zihnimiz tehlikelere önceden sezmek ve/veya tehlikeli uyaranlara anında yanıt verebilmek için uyaranları yorumlamalı, anlamlar çıkarmalı, sınıflandırmalıdır.

Zihin oluşturduğu kalıplar, kurallar, şemalar sayesinde zaman ve enerji kazanarak tehlike işaretlerini daha kolay sezip yanıt oluşturabilir. 

Buraya kadar sorun yok ancak bu yorumlamalar gerçekte olup bitenle uyumsuz olabilir ya da içinde zihnimizde o kadar yer kaplar ki şimdi ve burada YANİ ASIL VE TEK GERÇEK ANDA olup bitenleri deneyimlerimize yer bırakmayabilir. 

Sürekli geçmişte ya da gelecekte olan zihin ya da sürekli dışarıdan nasıl göründüğünü izleyen zihin mindful değildir. 

Her farkettiğimizde zihnimizi yeniden nezaketli bir tutumla şimdi ve buradaki ana getirme çabasıdır mindfulness. 

Mindfulness, dikkati açık, yargısız ve meraklı bir tutumla şimdi ve burada olan bitene vermeyi gerektirir. 

Mindfulness, mindful olmadığının farkına varabilmeyi içerir. Bu nedenle bu anlarda kendimize bir de mindful olmadığımız için kızmadan dikkatimizi anlayış, nezaket ve şefkatli bir tutumla yeniden içinde bulunduğumuz koşullara yöneltiriz. 

Şimdi ve burada olmadığını farkettiğin her an aslında şimdi ve buradasın demektir. Bunun için kendine teşekkür et ve zihnini yeniden duyumlarına odakla…