Mindfulness (Bilinçli Farkındalık)

Uzm. Dr. Nihan Coşkun > Mindfulness (Bilinçli Farkındalık)

Mindfulness, açıklık, nezaket, merak, dikkat ve farkındalık içeren bir zihinsel durumdur. 
 
Kişi bilinçli bir gayretle zihnini yalnızca içinde bulunduğu an ve yerde deneyimlediği içsel ve dışsal uyaranlara odaklar. Böylece beş duyu organları ile algıladığı duyumları, hissettiği duyguları, aklına gelen düşünceleri an be an ortaya çıktığı anda farkeder ve izler.
 
Bunu yaparken kişi  fark ettiği duyum, duygu ya da düşünceleri yargılamadan, yorumlamadan, herhangi bir anlam çıkarmadan, bastırmaya, dönüştürmeye ya da yok etmeye çalışmadan, açık ve meraklı bir zihinle, sadece o anda ve ortaya çıktığı şekilde deneyimlemeye çalışır. 

Tabi ki bu çok kolay olmaz çünkü zihnimiz tehlikelere önceden sezmek ve/veya tehlikeli uyaranlara anında yanıt verebilmek için uyaranları yorumlamalı, anlamlar çıkarmalı, sınıflandırmalıdır.

Zihin oluşturduğu kalıplar, kurallar, şemalar sayesinde zaman ve enerji kazanarak tehlike işaretlerini daha kolay sezip yanıt oluşturabilir. 

Buraya kadar sorun yok ancak bu yorumlamalar gerçekte olup bitenle uyumsuz olabilir ya da içinde zihnimizde o kadar yer kaplar ki şimdi ve burada YANİ ASIL VE TEK GERÇEK ANDA olup bitenleri deneyimlerimize yer bırakmayabilir. 

Sürekli geçmişte ya da gelecekte olan zihin ya da sürekli dışarıdan nasıl göründüğünü izleyen zihin mindful değildir. 
Her farkettiğimizde zihnimizi yeniden nezaketli bir tutumla şimdi ve buradaki ana getirme çabasıdır mindfulness. 

 

Ruhsal bir tanının tedavisinde tek başına değil gerektiğinde ilaç tedavisi ya da bilişsel davranışçı psikoterapi eşliğinde uygulayarak etkin sonuçlar alma fırsatım olmuş oluyor.

Ağrı
Depresyon
Uykusuzluk
Sosyal kaygı
başta olmak üzere pek çok ruhsal bozuklukta stresi azalttığı bilimsel araştırmalarla gösterilmiştir.

 

KAYNAKLAR

Desrosiers, A., Vine, V., Klemanski, D. H., & Nolen‐Hoeksema, S. (2013). Mindfulness and emotion regulation in depression and anxiety: common and distinct mechanisms of action. Depression and anxiety, 30(7), 654-661.
Ong, J., & Sholtes, D. (2010). A mindfulness‐based approach to the treatment of insomnia. Journal of clinical psychology, 66(11), 1175-1184.
Goldin, Philippe R., and James J. Gross. “Effects of mindfulness-based stress reduction (MBSR) on emotion regulation in social anxiety disorder.” Emotion 10, no. 1 (2010): 83.