RUHSAL HASTALIĞI OLAN BİREYLERE ÖNERİLER

Uzm. Dr. Nihan Coşkun > Blog  > RUHSAL HASTALIĞI OLAN BİREYLERE ÖNERİLER

RUHSAL HASTALIĞI OLAN BİREYLERE ÖNERİLER

 • Terapinize devam etmek için evden çıkmak konusunda tereddüt yaşıyorsanız ve özellikle de yüksek riskli grupta iseniz, terapistinize online hizmet sağlayıp sağlamadığını sorun. 

Yüksek Riskli Grup 

 • 65 yaş ve üstü kişiler
 • Huzurevi ya da bakımevinde kalanlar
 • Kronik akciğer hastalığı ya da orta ya da ağır derecede astımı olanlar
 • Kanser ilaçlarını da içeren bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaç kullananlar
 • Ağır obezitesi (Beden kitle indeksi 40’ın üzerinde olan) ya da altta yatan tıbbi durumu (örneğin diyabet, böbrek yetmezliği ya da karaciğer hastalığı) olan her yaştan insan 
 • Gebeler ağır viral hastalık açısından risk altında olduğu bilindiği için yakından izlenmelidir ancak mevcut verilere göre COVİD-19’un geberde riski arttığına dair bir bulgu yoktur. 
 • Bir kişinin bağışıklık sisteminin baskılanmasına neden olan pe çok durum vardır. Örneğin kanser tedavisi, sigara kullanımı, kemik iliği ya da organ nakli, bağışıklık sistemi hastalıkları, iyi kontrol edilmemiş HIV ya da AIDS, uzun süreli kortikosteroid ya da bağışıklık sistemi baskılayıcı başka bir ilaç kullanımı

(https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-higher-risk.html)

 1. İlaç yazdırmak ve eczaneden alma imkanınız kısıtlıysa doktorunuzdan 30 günlük yerinde 90 günlük ilaç yazmasını rica edin. 
 2. Hastalıktan korunmak için bölgenizde alınan önlemlere uyun. 
 3. Hastalık belirtilerinde artışa karşı duyarlı olun. Böyle bir durumda mümkünse doktorunuza, terapistinize, eğer mümkün değilse ailenize ve arkadaşlarınıza ulaşın. 

(https://www.nami.org/About-NAMI/NAMI-News/2020/NAMI-Updates-on-the-Coronavirus)

KAYNAKLAR

1)https://www.nami.org/About-NAMI/NAMI-News/2020/NAMI-Updates-on-the-Coronavirus

2)https://search.cdc.gov/search/index.html?query=mental+health&sitelimit=&utf8=%E2%9C%93&affiliate=cdc-main